Bánh Bảo Ngọc tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn HNX

Sở GDCM Hà Nội vừa thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc với tổng khối lượng đăng ký niêm yết là 8 triệu cổ phiếu. Xem thêm »