Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 13/8, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc đồng chủ trì tổ chức Kỳ họp lần thứ 9 Nhóm công tác hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc (Nhóm Công tác) lần đầu tiên theo hình thức trực tuyến. Xem thêm »

Việt Nam – Trung Quốc đạt thỏa thuận khôi phục thời gian làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh

Sau điện đàm của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vào sáng 17/4, Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được một số thỏa thuận tại cửa khẩu Tân Thanh, theo đó, thời gian làm thủ tục thông quan sẽ khôi phục lại như trước đó, buổi sáng... Xem thêm »