Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đề xuất thủ đô Washington là bang thứ 51

Việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật với 232 phiếu thuận, 180 phiếu chống đánh dấu một bước ngoặt mang tính lịch sử, theo đó Quận Columbia (Washington D.C.) sẽ có đại diện tại cả hai viện của Quốc hội. Xem thêm »