Bảng lương của giảng viên cao đẳng sư phạm công lập từ ngày 20.11

Từ ngày 20.11 tới đây, bảng lương của giảng viên các trường cao đẳng sư phạm công lập sẽ được xếp theo phân hạng chức danh nghề nghiệp. Xem thêm »