Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng nhận cờ thi đua của Bộ

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng Cờ thi đua cấp Bộ nhờ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. Xem thêm »