Tặng phí bảo hiểm, những câu chuyện bên lề

Tặng phí bảo hiểm năm đầu là một chính sách khuyến mại hay của ngành bảo hiểm nhân thọ, nhưng đã được đại lý bảo hiểm vận dụng quá đà. Xem thêm »