Bán ưu đãi cổ phiếu quỹ cho nhân viên

Mới đây, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCI) đã thông qua việc bán hơn 121.000 cổ phiếu quỹ cho cán bộ, nhân viên với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn một nửa so với thị giá cổ phiếu VCI trên sàn. Xem thêm »