“Bán trong tháng 5 và biến khỏi thị trường” là gì?

“Bán trong tháng 5 và biến khỏi thị trường” là một châm ngôn trong giới tài chính, dựa trên lịch sử hiệu suất sinh lợi kém hiệu quả của cổ phiếu trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10, so với giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 4.... Xem thêm »