Trao quyết định bổ nhiệm 3 tân Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Xem thêm »

Bộ Chính trị điều động, phân công nhân sự mới tại Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 24/4, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Xem thêm »