Bổ nhiệm Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên

Ông Phạm Khắc Quân sẽ đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Xem thêm »