Điều động Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang làm Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum được điều động đến công tác tại Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Xem thêm »