TP. Huế: Kỷ luật 4 cán bộ sai phạm trong tổ chức Đại hội Đảng bộ phường Thủy Biều

Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, lãnh đạo sai phạm trong tổ chức Đại hội Đảng bộ phường Thủy Biều khóa XIII. Xem thêm »