Thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa họp xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Xem thêm »