Hà Nội: Thuê xe cẩu trộm 3 ô tô đi… bán sắt vụn

Thấy một số xe ô tô cũ đỗ nhiều ngày mà không có ai trông giữ, Nguyễn Đại Hoàng gọi xe cẩu đến cẩu đi bán sắt vụn. Xem thêm »