Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM): Vội vã đấu giá, vội vã hủy kết quả

Nhanh, ít doanh nghiệp tham gia và có giá trị khá lớn lên tới trên 1.500 tỷ đồng, nhưng các phiên đấu giá bán quặng của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) đang đối mặt với nguy cơ phải huỷ bỏ kết quả. Xem thêm »