Trao quyết định cho quyền Trưởng ban BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Xem thêm »