Long đong “PMU” duy nhất ngành giao thông – vận tải

Lộ trình tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) - đơn vị có nhiệm vụ đầu tư, quản lý các dự án ngành giao thông - vận tải (GTVT) đang đứng... Xem thêm »