Hy hữu chủ đầu tư giao thông thua kiện nhà thầu

Việc thua trắng nhà thầu có thể đẩy Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) đứng trước hàng loạt vụ kiện tiếp theo liên quan đến các khoản nợ đọng kéo dài. Xem thêm »