Thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Trong các khu công nghiệp tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… đã có hàng trăm doanh nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng bởi Covid-19. Xem thêm »