Đà Nẵng thành lập đơn vị phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trao quyết định thành lập Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và... Xem thêm »