Bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân phục vụ du lịch, chữa bệnh

Dự thảo Thông tư sửa đổi nội dung về phạm vi giao dịch của TCTD được phép với khách hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, do các... Xem thêm »