Miễn công đoàn phí và chậm nộp bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp phản hồi… không thực hiện được

Đây là những đề xuất hết sức cấp thiết mà theo Ban IV và các hiệp hội là để doanh nghiệp giữ được dòng vốn nhằm duy trì sản xuất, kinh doanh và việc làm cho người lao động trước khi kiệt quệ, đổ vỡ và không thể nào khắc... Xem thêm »