Dĩ bất biến, ứng vạn biến và bản lĩnh Việt Nam

Nhắc tới chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam”, tôi nghĩ ngay đến chuyện làm thế nào để chúng ta có bản lĩnh ứng phó với những thay đổi quá nhanh của thời cuộc hiện nay. Xem thêm »