Thế Giới Di Động: Quý I/2020 doanh thu, lợi nhuận tăng nhẹ

Kết thúc quý I/2020, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã : MWG) báo cáo ghi nhận doanh thu tăng 17% và lợi nhuận sau thuế tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Xem thêm »

Thế Giới Di Động: Quý 1/2020 doanh thu, lợi nhuận tăng nhẹ

Kết thúc quý I/2020 công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã : MWG) báo cáo ghi nhận doanh thu tăng 17% và lợi nhuận sau thuế (LNST) tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Xem thêm »