Hà Nội: Truy tố đối tượng hứa hẹn giúp doanh nghiệp vay vốn khởi nghiệp để chiếm đoạt

Bị can Hoàng Thị Nhung hứa hẹn giúp chủ một doanh nghiệp được vay vốn khởi nghiệp thuộc nguồn quỹ hỗ trợ của tổ chức UNESSCO Việt Nam, Ban kinh tế đối ngoại trung ương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Xem thêm »