Giới bán khống mất hàng tỷ USD vì vaccine Covid-19

Nhà đầu tư bán khống – đặt mục tiêu kiếm lợi nhuận từ việc cổ phiếu du lịch, hàng không và ngân hàng châu Âu – mất hơn 500 triệu... Xem thêm »