Cần tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi bán kẹo thuốc lá cho học sinh

Để ngăn chặn hiện tượng học sinh mua kẹo thuốc lá, các chuyên gia cho rằng cần có sự kiểm soát chặt chẽ các loại quán hàng rong xung quanh trường học và xử lý nghiêm khi có vi phạm. Xem thêm »