Kỷ niệm với báo in

Giờ báo điện tử lên ngôi, nhưng cảm giác cầm trên tay tờ báo giấy vẫn còn là niềm vui với nhiều người. Tháng 6 về, tôi lại nhớ quãng thời gian xem chế bản, canh in ngày trước. Xem thêm »