Sao vẫn làm khó doanh nghiệp?

Thay vì nhận được sự hậu thuẫn tối đa từ các cơ quan quản lý, nhiều doanh nghiệp đứng ngồi không yên với những đề xuất chính sách mới. Khó khăn lại cộng dồn. Xem thêm »

Miễn công đoàn phí và chậm nộp bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp phản hồi… không thực hiện được

Đây là những đề xuất hết sức cấp thiết mà theo Ban IV và các hiệp hội là để doanh nghiệp giữ được dòng vốn nhằm duy trì sản xuất, kinh doanh và việc làm cho người lao động trước khi kiệt quệ, đổ vỡ và không thể nào khắc... Xem thêm »

Khắc phục khó khăn mùa dịch bệnh: Chỉ 3% doanh nghiệp tập trung cải tiến sản phẩm, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển

Kết quả khảo sát doanh nghiệp về giải pháp hành động nhằm khắc phục khó khăn do dịch Covid 19 lần 2 vừa được Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính... Xem thêm »