Bán hàng đa kênh, xu hướng tất yếu của ngành bán lẻ

Dịch Covid-19 khiến mức độ quan tâm về sức khỏe tăng lên tạo ra hai thay đổi đáng kể trong xu hướng tiêu dùng: tiêu dùng an toàn và tăng cường mua sắm qua nền tảng thương mại điện tử. Xem thêm »