Hiệp hội bán hàng đa cấp mang tên mới ‘Hiệp hội bán hàng trực tiếp’

Tại đại hội Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam nhiệm kỳ 3, được tổ chức chiều 27-11 ở TP.HCM, thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh cho... Xem thêm »

Hơn 2/3 doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị loại khỏi thị trường

Tại đại hội Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam nhiệm kỳ 3, được tổ chức chiều 27-11 ở TP.HCM, thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh cho... Xem thêm »

Số doanh nghiệp bán hàng đa cấp giảm mạnh

Tính đến hết tháng 8 năm 2020, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp chỉ còn 21 doanh nghiệp, giảm 30% so cuối năm 2018. Xem thêm »