Yêu cầu đẩy nhanh bàn giao mặt bằng cho dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi

Lãnh đạo Thừa Thiên Huế yêu cầu đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường nhằm tạo điều kiện cho việc thi công dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Xem thêm »

Yêu cầu đẩy nhanh bàn giao mặt bằng cho dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi

Lãnh đạo Thừa Thiên Huế yêu cầu đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường nhằm tạo điều kiện cho việc thi công dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Xem thêm »