Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tham mưu trưởng; Phó Chính ủy Quân khu 7

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa tổ chức các hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tham mưu trưởng, Phó Chính ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7. Xem thêm »