Hà Nội sắp bàn giao 23 cụm công nghiệp cho chủ đầu tư vào cuối tháng 6

TP. Hà Nội đang hoàn thiện 23 hồ sơ cụm công nghiệp làng nghề để bàn giao cho chủ đầu tư tại hội nghị "Hà Nội 2020-Hợp tác đầu tư và Phát triển" diễn ra vào ngày 27/6. Xem thêm »