Lãnh đạo VPBank lý giải chuyện nhiều tiền nhưng không chia cổ tức

Tại ĐHCĐ diễn ra nhiều nay, lãnh đạo VPBank đã trả lời cổ đông về các vấn đề như trả cổ tức, mua cổ phiếu quỹ, bán cổ phần FE Credit, tăng trưởng tín dụng bằng trái phiếu… Xem thêm »