Ra mắt nền tảng mã địa chỉ bưu chính định vị chính xác địa chỉ khách hàng

Ngày 7/5, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ ra mắt nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode. Xem thêm »