Bank of America: Chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc, các công ty nước ngoài phải tiêu tốn 1.000 tỷ USD

Theo báo cáo mới của Bank of America (BofA), các công ty nước ngoài muốn chuyển sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc có thể phải đối mặt với chi phí 1.000 tỷ USD trong vòng 5 năm. Xem thêm »