Bán đấu giá tài sản ngân hàng chưa hết khó

Mặc dù quy định pháp luật cho phép ngân hàng được quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý khoản nợ, nhưng thực tế còn nhiều vướng mắc khiến việc thu hồi nợ gặp khó khăn. Xem thêm »