Trung Quốc: Mỹ – Trung sẽ tổ chức lại cuộc đàm phán thương mại trong những ngày tới

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý quay lại bàn đàm phán trong những ngày tới để xem xét tiến độ của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Xem thêm »