Việt Nam – EU bàn chuyện thực thi EVFTA

Việt Nam và EU đang triển khai nhiều hoạt động cần thiết để thực thi Hiệp định EVFTA hiệu quả, ngay từ tháng 8/2020 tới đây. Xem thêm »