Có tự mình xông đất (xông nhà) đầu năm Canh Tý 2020 được không?

Ngoài việc tính toán và lựa chọn người hợp tuổi xông nhà, xông đất năm Canh Tý 2020, nhiều người vẫn tự xông nhà, xông đất nhà mình khi không tìm được người hợp tuổi. Xem thêm »