Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021. Xem thêm »