Vinalines sắp đại hội cổ đông lần đầu, khép lại “hải trình” cổ phần hóa gian nan

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang đứng trước cơ hội tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào tháng 8/2020, qua đó kết thúc lộ trình cổ phần hóa (CPH) kéo dài đúng 2 năm. Xem thêm »