Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới tại tỉnh Bạc Liêu

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa tổ chức triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Xem thêm »

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới tại tỉnh Bến Tre

Tỉnh ủy Bến Tre vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ và thực hiện quy trình nhân sự khóa mới. Xem thêm »

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự mới tỉnh Thừa Thiên Huế

Chiều 18/5, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Xem thêm »

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại tỉnh Lào Cai

Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Xem thêm »

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới tỉnh Phú Thọ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị lần thứ 21, khóa XVIII để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ và thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020... Xem thêm »

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới tỉnh Kon Tum và tỉnh Thái Bình

Ngày 4/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Xem thêm »

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại tỉnh Bình Dương

Ngày 28/4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 37 khóa X (mở rộng), Tỉnh ủy Bình Dương đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Xem thêm »

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại TP. Cần Thơ

Ngày 21/4, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Xem thêm »

Triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại tỉnh Tuyên Quang

Ngày 21/4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Xem thêm »

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới tỉnh Thái Bình

Ngày 20/4, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Xem thêm »

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới tỉnh Bắc Kạn

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Xem thêm »

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tỉnh Bến Tre

Ngày 16/4, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Xem thêm »

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới tỉnh Kon Tum

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum vừa tổ chức trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tỉnh ủy Quảng Ninh, Lâm Đồng cũng có quyết định điều động,... Xem thêm »