Bán bảo hiểm qua đại lý vẫn là kênh chưa thể thay thế

Trước việc bảo hiểm nhân thọ liên tục mở rộng kênh bán hàng mới, có ý kiến lo ngại kênh chủ lực đại lý sẽ “thất sủng”. Xem thêm »