Đại biểu Quốc hội lên tiếng về một số vụ giám đốc thẩm “đình đám“

Theo Luật sư - đại biểu Trương Trọng Nghĩa, xét xử giám đốc thẩm phải hết sức công minh, trí tuệ và khách quan để sửa chữa những sai phạm, thiếu sót của bản án sơ, phúc thẩm. Xem thêm »