Xung đột Coteccons: Cổ đông Kusto, The8th nhận thêm sự ủng hộ

Thêm một cổ đông tại Coteccons lên tiếng đồng thuận với Kustocem và The8th trong vụ việc xung đột tại doanh nghiệp này. Xem thêm »

Cổ đông lớn The8th đồng thuận với Kusto, muốn Chủ tịch Coteccons Nguyễn Bá Dương rời vị trí

Một cổ đông lớn khác của Coteccons là The8th (nắm giữ 10,42%) đã lên tiếng đồng thuận với hành động của Kustocem Pte Ltd, yêu cầu đưa nội dung bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT Coteccons của ông Nguyễn Bá Dương tại Đại hội đồng cổ đông sắp... Xem thêm »