Mưu sinh thời “không bình thường” – Bài 5: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Khi Covid-19 thách thức sức chịu đựng của nền kinh tế, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh “mọi chỉ đạo điều hành của Chính phủ đều phải hướng tới lòng dân" để không ai bị bỏ lại phía sau. Xem thêm »