“Chúng tôi tự hào là bộ phanh của cỗ xe”

Nếu ngân hàng là cỗ xe, các bộ phận kinh doanh là động cơ thì chúng tôi như bộ phanh, giúp hệ thống an toàn. Xem thêm »