Tín dụng yếu, nợ xấu tăng, lợi nhuận sẽ giảm

Trong quý I/2020, lợi nhuận của các ngân hàng vẫn ổn, song sẽ suy giảm mạnh trong quý II, vì tín dụng quay đầu tăng trưởng âm và các ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng để đối phó với nợ xấu có nguy cơ tăng lên. Xem thêm »